Var tionde ny miljöbil en supermiljöbil i Västra Götaland

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-okt 2013 visar följande:

A) Var tionde ny miljöbil en supermiljöbil i Västra Götalands län

B) Åtta av tio nya bilar är dieslar i Jämtlands län

C) Sex av tio nya bilar i storstadslänen

 

A) Var tionde ny miljöbil en supermiljöbil i Västra Götalands län

- I Västra Götalands län är var tionde ny miljöbil en supermiljöbil, dvs huvudsakligen elbilar och laddhybrider. Den vanligaste miljöbilen i Västra Götaland liksom i riket som helhet är en dieselbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Även om supermiljöbilarna ökat sina registreringar hittills i år svarar de i riket som helhet för bara 0,6 procent av de totala nybilsregistreringarna. I Västra Götalands län är andelen supermiljöbilar något högre, 0,9 procent av de totala nybilsregistreringarna i länet. Åtgärder som parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider, är inte särskilt kostsamma för samhället, men skulle sannolikt snabba på introduktionen av denna typ av bilar. Erfarenheter från Norge visar på detta, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1miljötypgbg
 

B) Åtta av tio nya bilar är dieslar i Jämtlands län

- Dieselandelen är av tradition högre i Norrlandslänen jämfört med länen i södra Sverige. Högsta dieselandelen har Jämtlands län där åtta av tio nyregistrerade bilar hittills i år är dieslar och lägst dieselandel har Gotlands län där varannan ny bil är en diesel. I riket som helhet är 62 procent av nyregistreringarna hittills i år dieslar, vilket kan jämföras med genomsnittet inom EU som är 53 procent, säger Bertil Moldén.

Bild2diesel
 

C) Sex av tio nya bilar i storstadslänen

- Sex av tio nya bilar som registrerats hittills i år har registrerats i de tre storstadslänen, Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Stockholms län är av naturliga skäl det län som har flest nyregistreringar, eftersom antalet invånare är klart flest i Stockholms län. De höga registreringarna i Stockholms län beror också på att flera stora börsbolag och leasing/hyrbilsbolag har sitt säte i länet och att dessa bilar registreras i Stockholms län även om de används i övriga delar av landet, avslutar Bertil Moldén.

Bild3län

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunokt13.xlsx