Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-juli 2013 visar följande:

A) Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

B) Varannan ny miljöbil i Stockholms län är en diesel

C) Dieselbilar vanligast i Norrlandslänen


A) Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

- Drygt var tredje supermiljöbil, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 gram per km, som nyregistrerats hittills i år har registrerats i Stockholms län. Supermiljöbilarna har ökat kraftigt hittills i år men de svarar ändå för bara 0,8 procent av de totala nybilsregistreringarna i Stockholms län jämfört med 0,3 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Några ganska enkla och inte särskilt kostsamma åtgärder, som befrielse från trängselskatt, parkeringsförmåner och rätt att köra i bussfil skulle stimulera försäljningen av supermiljöbilar, menar Bertil Moldén.

Bild2supermiljö


B) Varannan ny miljöbil i Stockholms län är en diesel

- Varannan nyregistrerad miljöbil i Stockholms län hittills i år är en diesel. Näst vanligast bland miljöbilarna är elhybrider följt av gasbilar, etanolbilar och el/laddhybrider. Med den gamla miljöbilsdefinitionen som gällde till och med 2012 var två av tre nya miljöbilar dieslar, säger Bertil Moldén.

Bild3typmiljö

 C) Dieselbilar vanligast i Norrlandslänen

- Norrlandslänen har den högsta andelen dieslar av nybilsregistreringarna. Jämtlands län ligger i topp med en dieselandel på 78 procent följt av Norrbottens län med 74 procent och Västerbottens län med 70 procent dieslar av nyregistreringarna jan-juli i år, säger Bertil Moldén.

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna har minskat något hittills i år jämfört med fjolårets rekordnivå, men ligger fortfarande på historiskt sett höga nivåer. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen under de senaste åren är en starkt bidragande orsak till att Sverige är ett av de länder inom EU där bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp sjunker snabbast, avslutar Bertil Moldén.

Bild1diesel

 

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.
 

Filer

länkommunjuli13.xlsx