Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-febr 2013 visar följande:

A) Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

B) Minskad miljöbilsandel

C) Jämtlands län etta på dieseltoppen

 

A) Var tredje ny supermiljöbil i Stockholms län

- Registreringarna av sk supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, ökar men ligger än så länge på mycket låga nivåer. Deras andel av de totala nybilsregistreringarna i Sverige var 1,2 procent under de två första månaderna i år. Var tredje ny supermiljöbil registrerades i Stockholms län. Vi tror att det går att snabba på introduktionen av dessa bilar genom att införa ytterligare stimulanser, vilket Norge är ett bra exempel på. Parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet att köra i bussfil för elbilar/laddhybrider är några åtgärder som är billiga för samhället och kan ge god effekt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1supermiljö

Supermiljöbil=personbil med CO2-utsläpp på max 50 g/km

 

B) Minskad miljöbilsandel

- Miljöbilsandelen av nybilsregistreringarna har som väntat minskat kraftigt i år beroende på den skärpta miljöbilsdefinitionen som trädde ikraft vid årsskiftet och som gör att betydligt färre modeller än tidigare kvalar in som miljöbil. Hittills i år ligger miljöbilsandelen i riket som helhet på tio procent enligt den nya definitionen, jämfört med 41 procent januari-februari förra året enligt den gamla definitionen, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2miljöbilsandel

 

C) Jämtlands län etta på dieseltoppen

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna är högst i Norrlandslänen, där Jämtland ligger på topp med 77 procent  dieslar hittills i år. Dieselandelen av nybilsregistreringarna har minskat något hittills i år jämfört med fjolårets rekordnivå, men ligger fortfarande på historiskt sett höga nivåer. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen under de senaste åren är en bidragande orsak till att Sverige är ett av de länder i EU där bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp sjunker fortast, avslutar Bertil Moldén.


Bild3dieselandel

 

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

Filer

länkommunfebr13.xls