Miljözoner - vad gäller?

Man får lätt intrycket av att alla dieselbilar snart kommer att förbjudas i Stockholm när man läser rubrikerna i tidningarna, men så är inte fallet. Det handlar istället om att Näringsdepartementet bereder ett förslag till miljözoner som enskilda kommuner med luftkvalitetsproblem kan tillämpa.

BIL Sweden har tagit fram ett Fakta-PM som reder ut hur frågan ligger till. Nedan hittar ni Fakta-PM:et för nedladdning. 

Filer

Miljözoner - vad gäller.pdf