Välkommen till nya bilsweden.se!

Vi publicerar en uppgraderad version av vår hemsida. Förändringarna innebär främst att det blir lättare för besökarna att hitta den information man är ute efter. Dessutom har vår statistik om fordonsmarknaden gjorts mera lättillgänglig och även mera användbar.

Under menyfliken statistik kan man välja olika typer av statistik, välja tidsperioder och andra parametrar som region och tillverkare. Den information som valts presenteras i diagramform och resultatet kan även laddas ner som fil. En del av informationen går så långt tillbaka som till 1950 så här finns data om den svenska fordonsmarknaden under 67 år.

BIL Sweden publicerar information på ett antal siter, alla har uppdaterats enligt det nya formatet, även odette.se.”