25 procent laddbara bilar år 2021 i Sverige

Fordonsindustrin genomgår en omfattande omvandling när fordonen blir allt mer uppkopplade, automatiserade och elektrifierade. Inom ett eller par år förväntas ketchupeffekten av laddbara bilar att komma. Över 100 nya laddbara modeller förväntas sättas på den svenska marknaden de kommande åren.

-Nyregistreringarna av laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) fortsätter gå mycket starkt och ökade med 48 procent 2017 jämfört med 2016. I år räknar vi med att andelen laddbara bilar kommer att vara drygt nio procent. För de kommande tre åren räknar vi med att de laddbara bilarna utgör 12 procent 2019, 19 procent 2020 och 25 procent 2021, säger Jessica Alenius, Vice VD, på BIL Sweden.

-Den 1 juli i år införs Bonus-malussystemet som innebär att bilar som släpper ut högst 60 g koldioxid/km får en bonus. För bilar med nollutsläpp är den högsta bonusen 60 000 kr och sedan minskar bonusen linjärt till 10 000 kr. Även gasbilar får en bonus på 10 000 kronor. Det är viktigt att det även introduceras styrmedel för användandet av laddbara bilar – och inte bara vid köptillfället. Därför är det kontraproduktivt att laddhybriden som omfattas av bonus inte tillåts i zon 3 i regeringens förslag till miljözoner, fortsätter Jessica Alenius.

-Förutom styrmedel är det viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut så att de som köper en laddbar bil kan ladda sin bil, framför allt hemma i sin bostad eller på sitt arbete. Elbilar och laddhybrider ska inte begränsas till enbart de som bor i radhus eller eget hus. Vi behöver därför säkerställa att alla de som bor i flerbostadshus har tillgång till laddinfrastruktur, avslutar Jessica Alenius.

För mer information kontakta Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden 070-235 63 19.

Filer

Prognos laddbara bilar.pdf