Bakåtvänt fem gånger säkrare

Förnyad nationell rekommendation för barnsäkerhet i bil.

BIL Sweden har tillsammans med våra medlemsföretag, flera myndigheter, försäkringsbolaget Folksam och ledande tillverkare av trafiksäkerhetslösningar undertecknat en ny nationell rekommendation för barns säkerhet i bil.

Rekommendationen förnyar och förstärker budskapet att barn färdas allra säkrast bakåtvända. Barn som färdas framåtvänt innan fyra års ålder löper upp till fem gånger högre risk att skadas allvarligt, om en frontalkollision inträffar. Fortfarande åker sex av tio treåringar framåtvända, enligt Folksam.

Läs mer och se hela rekommendationen på Folksams hemsida.