BIL Sweden bjuder in till seminarium om WLTP och Bonus-malus

Onsdag den 2 oktober bjuder BIL Sweden in till ett seminarium om det införandet av WLTP i Bonus-malussystemet från 1 januari 2020. Regeringen har i samband med budgetpropositionen för 2020 meddelat att WLTP införs i Bonus-malussystemet. Under seminariet redogör vi bl.a. för vilka förändringar det medför för personbilar och lätta lastbilar när det gäller den under tre år förhöjda skatten och bonusen.

Vi har nu haft Bonus-malussystemet för personbilar på plats lite drygt ett år och börjar se effekterna av detta. Parallellt har den nya mätmetoden WLTP för bl.a. koldioxidutsläpp införts för personbilar (1 september 2018) och för lätta lastbilar (1 september 2019). Hittills har såväl skatt som bonus beräknats från den gamla testmetoden NEDC.

- Vad händer vid årskiftet då bonus och malus kommer att beräknas på 20-25 procent högre koldioxidvärden (WLTP)?

- Vilka effekter får detta för nya fordon?

- Hur bör Bonus-malussystemet justeras på längre sikt för att effektivt bidra till målet att sänka klimatpåverkan från transportsektorn med 70 procent till 2030?
 
Vi kommer även att beröra hur påbyggda lätta lastbilar påverkas av WLTP och Bonus-malus.

Detta är bara några frågor som vi tillsammans med experter från regeringskansliet och berörda myndigheter kommer att försöka reda ut.

Se agendan för mer detaljer.

Tid och plats
Tid: Onsdag den 2 oktober kl. 09:30 – 11:30 (kaffe från kl. 09:00)
Plats: Tekniska Muséet, Museivägen 7, Stockholm Sal: Ahltinsalen

Agenda:

Fordonsindustrin ställer om, styrmedel behövs! 
Mattias Bergman, vd BIL Sweden

Bonus-malus och andra styrmedel på transportområdet
Axel Naver, politiskt sakkunnig Miljödepartementet

Vilka effekter får införandet av WLTP i Bonus-malus?             
Anders Norén, teknisk chef BIL Sweden  

Hur kommer det att fungera i praktiken?     
Mats Einarsson, verksamhetsutvecklare Transportstyrelsen

Vad innebär WLTP?
Per Öhlund, emissionsexpert Transportstyrelsen

Vilka effekter får införandet av WLTP för lätta lastbilar?    
Ulf Svensson, teknisk samordnare BIL Sweden

Klicka här för anmälan.

Seminariet kommer också att webbsändas via vår Facebook www.facebook.com/bilsweden

Varmt välkommen!

För praktiska frågor kring seminariet kontakta Sofia Stajic: 072-726 17 92