BIL Sweden bjuder in till seminarium om WLTP och Bonus-malus

Onsdag den 2 oktober bjuder BIL Sweden in till ett seminarium om det eventuella införandet av WLTP i Bonus-malussystemet från 1 januari 2020. Regeringen kommer under hösten att ge besked huruvida man ska implementera, justera eller skjuta på WLTP i Bonus-malus. Väljer regeringen att införa WLTP rakt av i Bonus-malus eller att justera det kommer det att få konsekvenser för nya personbilar och lätta lastbilar genom höjd fordonsskatt. Under seminariet redogör vi bl.a. för vad förändringarna innebär och ger exempel på vilka effekter detta får för enskilda modeller.

Vi har nu haft Bonus-malussystemet för personbilar på plats lite drygt ett år och börjar se effekterna av detta. Parallellt har den nya mätmetoden WLTP för bl.a. koldioxidutsläpp införts för personbilar (1 september 2018) och för lätta lastbilar (1 september 2019). Hittills har såväl skatt som bonus beräknats från den gamla testmetoden NEDC.

- Vad händer vid årskiftet då bonus och malus kommer att beräknas på 20-25 procent högre koldioxidvärden (WLTP) om inget annat beslutas?

- Vilka effekter får detta för nya fordon?

- Hur bör Bonus-malussystemet justeras på längre sikt för att effektivt bidra till målet att sänka klimatpåverkan från transportsektorn med 70 procent till 2030?
 
Vi kommer även att beröra hur påbyggda lätta lastbilar påverkas av WLTP och Bonus-malus.

Detta är bara några frågor som vi tillsammans med experter från regeringskansliet och berörda myndigheter kommer att försöka reda ut.

När denna inbjudan skickas ut så har ännu inget officiellt beslut fattats i frågan.  Det gör att agendan kan komma att uppdateras.

Tid och plats
Tid: Onsdag den 2 oktober kl. 09:30 – 11:30 (kaffe från kl. 09:00)
Plats: Tekniska Muséet, Museivägen 7, Stockholm Sal: Ahltinsalen

Klicka här för anmälan.

Seminariet kommer också att webbsändas via vår Facebook www.facebook.com/bilsweden

Varmt välkommen!

För praktiska frågor kring seminariet kontakta Sofia Stajic: 072-726 17 92