Regeringens nya miljöskatter riskerar bli kontraproduktiva

BIL Sweden svarar på remiss av regeringens förslag till bonus-malusbeskattning av lätta fordon. BIL Sweden vill gärna se en tydlig miljöstyrning, men regeringen slår nu in på en väg som riskerar leda åt fel håll.

Koldioxidutsläppen för nya personbilar sänktes med 35 % i Sverige mellan åren 2005 och 2015. Motsvarande siffra i EU var 25 %. Stora delar av förklaringen till den stora sänkningen var effektiva styrmedel som koldioxidbaserad fordonsskatt, miljöbilspremie, fem års fordonskattebefrielse samt supermiljöbilspremien. 

-Tyvärr ser vi inte att regeringens nya förslag till bonus-malus-system bidrar till att fortsätta på den inslagna vägen mot minskad klimatpåverkan från transportsektorn i samma takt. Istället riskerar förslaget att bli kontraproduktivt eftersom nya fordon med genomsnittliga utsläpp får en högre skatt än gamla, smutsigare fordon. Det kan i värsta fall leda till en höjning av koldioxidutsläppen från den svenska fordonsparken, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Se hela BIL Swedens remissvar i dokumentet nedan.

För mer information, kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

 

Filer

Remissvar Fi2017-014-69-S2 BIL Sweden .doc.pdf