Uppkopplade och självkörande - Hur ska framtidens bilar parkera?

Välkommen till ett seminarium torsdagen den 15 juni med fokus på parkering och bilens plats i storstäderna. Detta är det fjärde seminariet i en serie om hur framtidens uppkopplade och automatiserade bilar kan komma att se ut som BIL Sweden arrangerar.

7000 parkeringsplatser kan komma att försvinna från Göteborgs gator inom kort. Samtidigt ökar antalet nyregistrerade fordon i staden. 

Med en ökande befolkning kommer det att behövas mer av yteffektiv parkering i storstäderna, antingen under jord eller i höga byggnader. Det blir då möjligt att på allvar reducera långtidsparkering på de gator som behöver plats till annat. Uppkopplade och självkörande bilar kan bli en drivande faktor för detta.

- Hur ser det ut med projektering och planering av nya lösningar?
- Hur kan självkörande och självparkerande bilar komma påverka parkeringsbehovet framöver?
- Kommer städerna att kunna kombinera bilfritt centrum med god biltillgänglighet?
- Hur ser efterfrågan och betalningsviljan för parkering ut?

Medverkande:
Johan Nyhus, Ordförande (S) i Trafiknämnden, Göteborgs stad; Jonas Ransgård, Andre Vice Ordförande (M) i Kommunstyrelsen, Maria Stenström, VD Göteborgs Stads Parkering, Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden, Ulrika Carlsson, VD Nordstan mfl.

När: Torsdagen den 15 juni kl. 11:30 - 12:30 följt av lättare lunch.
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, Göteborg.
Sal: Brevsorterarsalen. 

För anmälan klicka här

Välkommen!

För mer information kontakta Victoria Elmgren, victoria.elmgren@bilsweden.se 076 - 392 74 77.