Remiss COM(2015) 614/2 Europeiska kommissionens förslag om cirkulär ekonomi

Se remissyttrande som BILSweden har skickat in.

Filer

Remisssvarcom2015614.pdf