Remiss Fi2016-01680-S2 "Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon”

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar_Fi2016_01680_S2.pdf