Remiss: N2018/03192/MRT Yttrande om EU-kommissionens förslag till uppdatering av ”General Safety Regulation"

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar N2018-03192-MRT.pdf