Remiss TRN: 2016- 0127 av Stockholms läns landsting- Landsbygds och skärgårdsstrategi

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar Landsbygds och skärgårdsstrategi.pdf