Remiss: N2016/07396/MRT Yttrande om Näringsdepartementets promemoria ”Kompletterande bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner”

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.

Filer

Remissvar N2016-07396-MRT.pdf