Miljö & Säkerhet

BIL Sweden för statistik och arbetar aktivt som representant för branschen med frågor som rör fordonsmarknaden.

Vi för våra medlemmars talan i de frågor där branschen har samsyn, bland annat när det gäller frågor om lagar och regler, skatter, samt trafiksäkerhet och vägfordons påverkan på miljön.

Försäljningen av nya fordon och förnyelse av fordonsflottan bidrar idag till bättre trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan och en lägre negativ påverkan på lokal miljö.

Under fordonens livslängd är det viktigt att prestanda, säkerhet och miljöpåverkan bibehålls på en hög nivå. Tillverkarnas nät av auktoriserade verkstäder binds av avtal och granskas fortlöpande för att säkerställa god kvalitet på eftermarknaden.

Detta är förutsättningen för att bilar, bussar och lastbilar även i framtiden ska kunna ge oss den välfärd som många idag tar för given.

Den svenska marknaden är i ett globalt perspektiv liten, men vår höga betalningsförmåga ger oss förutsättningar att trots detta ligga i framkant när det gäller att introducera ny fordonsteknik. De styrmedel eller stimulanser som införs på fordonsmarknaden i Sverige bör ta hänsyn till detta.

Miljöbilar

Under de senaste tio åren har koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskat snabbast i EU. De politiska visioner som idag finns bäddar för att den trenden ska fortsätta.

Läs mer.

Återvinning

Återvinning, resurshushållning och producentansvar är byggstenar i samhällets strategier för hållbar utveckling. Det gäller både för Sverige och EU.

Läs mer.

Miljö

Miljön berör oss alla. Vi som kör bil är beroende av en levande miljö lika mycket som de som inte kör bil.

Läs mer