Bilismen i Sverige

Bilismen i Sverige publiceras årligen av BIL Sweden och samlar statistik rörande fordonsbestånd och mobilitet, nyregistreringar, produktion, export och import, skatter och miljö i Sverige. 2019 års utgåva finns i e-format att ladda ner under ”Filer” nedan. 2020 års utgåva publiceras senare i höst.


I menyn till vänster hittar du en kort sammanfattning och nyckeltabeller från varje kapitel.