Bilismen i Sverige

Bilismen i Sverige publiceras årligen av BIL Sweden och samlar statistik rörande fordonsbestånd och mobilitet, nyregistreringar, produktion, export och import, skatter och miljö i Sverige.
I menyn till vänster hittar du de utgåvor av Bilismen i Sverige som finns i digital upplaga.