Prognos nyregistreringar för 2020

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2020 är 280 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2020 är 33 000.