Prognos nyregistreringar för 2021

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2021 är 315 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2021 är 37 000.