Prognos nyregistreringar för 2021

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2021 är 300 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2021 är 35 000.