Ökad optimism på bilmarknaden i augusti

- I augusti minskade personbilsregistreringarna med 12%, vilket är väsentligt lägre än den ackumulerade nedgången hittills i år som var 24%. Vi har av allt att döma det värsta bakom oss och det finns anledning att hysa en viss optimism, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Även om vi nu börjar se en viss ljusning på bilmarknaden ligger registreringssiffrorna på historiskt sett mycket låga nivåer, säger Bertil Moldén.

- Orsakerna till den ökade optimismen på bilmarknaden är bland annat följande, säger Bertil Moldén:

• Begagnatförsäljningen har gått bra under sommaren
• Begagnatlagren har minskat och det råder idag brist på begagnade bilar
• De flesta återförsäljare är likvida
• Hushållen har blivit mer optimistiska och har börjat konsumera igen
• Konsumenterna har fått lägre inkomstskatt
• Nio av tio har jobb
• Rapporterna om en konjunkturvändning blir allt fler
• BNP-utvecklingen är något starkare än förväntat
• Exporten börjar återhämta sig
• Svenska kronan har stärkts

- Lastbilsregistreringarna fortsatte att visa på stora minustal, men då ska vi komma ihåg att augusti förra året var den näst bästa augustimånaden någonsin för lastbilar, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under augusti registrerades 15 542 nya personbilar, vilket är en minskning med 12,3% jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti har registreringarna minskat med 23,7%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 35,3 % under augusti till 2 347. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 33,8%. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i augusti med 36,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 25,9 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 36,7 % och tunga lastbilar har minskat med 14,4 %.

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under augusti med 4,6 % och uppgick till 5 741. Andelen miljöbilar i augusti var 36,9 %. Det kan jämföras med en andel på 33,9 % i augusti förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,4% jämfört med 31,5 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 2,9 % i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 40,5 %. Augusti förra året var dieselandelen 36,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 39,1 % jämfört med 36,1 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under augusti med 7,3 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 13,9 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 27,5 % i augusti år jämfört med 21,2 % augusti förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.