Definitiva nyregistreringar 2009

Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 213 408 nya personbilar under 2009, vilket är en minskning med 16,0 % jämfört med 2008.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 32 929, vilket är en minskning med 28,8 % jämfört med året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 27 410, en minskning med 30,0 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 4 782, en minskning med 20,7 % jämfört med 2008.

Nyregistreringar december 2009

Under december 2009 registrerades enligt de definitiva siffrorna 19 368 nya personbilar, vilket är en ökning med 12,9 % jämfört med samma månad året innan. De totala lastbilsregistreringarna uppgick
till 3 376 under december, vilket är en minskning med 7,6 % jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 877, en minskning med 3,6 % och tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 427, en minskning med 23,5 % jämfört med december 2008.

Detaljerad information finns i bifogade material.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.