Liten ljusning på bilmarknaden

- Nybilsregistreringarna fortsatte att minska i juli och fallet i registreringarna har dämpats. Nedgången för personbilarna var 14% i juli jämfört med ett minus på 25% hittills i år. Mycket talar för att vi har passerat botten, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Minskningen av personbilsregistreringarna i juli var större än i juni men det beror på att många tidigarelade sina inköp av miljöbil innan miljöbilspremien upphörde från 1 juli. Som en effekt av detta sjönk miljöbilsandelen i juli jämfört med rekordnoteringen i juni, fortsätter Bertil Moldén.

- Även om vi nu ser en dämpning av den kraftiga nedgången på bilmarknaden ligger vi långt under normalnivåer för bilregistreringarna. Det finns ett stort behov av att Sverige, i likhet med många andra länder både i och utanför Europa, stimulerar den för ekonomi och sysselsättning så viktiga fordonsmarknaden, säger Bertil Moldén. Det senaste exemplet på detta är USAs stöd på 3 miljarder dollar för att skrota ut ca 500 000 äldre bilar, fortsätter Bertil Moldén.

- För lastbilar är det inte någon motsvarande dämpning av nedgången som för personbilar. I juli minskade de totala lastbilsregistreringarna med 34%, vilket är samma nivå som den ackumulerade minskningen hittills i år. Men då ska vi komma ihåg att juli förra året var den bästa julimånaden någonsin för lastbilar, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf


Under juli registrerades 14 551 nya personbilar, vilket är en minskning med 13,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli har registreringarna minskat med 25,0%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 34,1 % under juli till 1 861. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 33,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i juli med 35,3 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 25,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 36,7 % och tunga lastbilar har minskat med 13,0 %.

Registreringarna av miljöbilar minskade under juli med 18,2 % och uppgick till 4 513. Miljöbilsandelen i juli var 31,0 %. Det kan jämföras med en andel på 32,6 % i juli förra året. Hittills i år ligger miljöbils-andelen på 37,4 % jämfört med 31,2 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 2,2 % i juli. Andelen dieslar av de totala nybils-registreringarna var 41,6 %. Juli förra året var dieselandelen 36,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 38,9 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km minskade under juli med 18,9 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 5,8 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 24,4 % i juli i år jämfört med 19,9 % juli förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.