Nedgången på bilmarknaden fortsätter

– Både personbils- och lastbilsregistreringarna fortsatte att sjunka i maj. Personbilarna minskade med 30,6%, vilket är i linje med den ackumulerade nedgången hittills i år på 30,4%, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Sverige är nu snart det enda land i Europa som inte har infört några stimulanser för att få fart på fordonsmarknaden. Senast i raden av länder som stimulerar bilmarknaden är Spanien, där bilförsäljningen nu tagit fart. Det är beklagligt att regeringen inte inser vilken stor betydelse som fordonsmarknaden och fordonsindustrin har för att få hjulen att rulla snabbare i den svenska ekonomin, säger Bertil Moldén.

- BIL Sweden har under en längre tid pläderat för införande av en skrotpeng för att få en förnyelse av den åldersstigna svenska bilparken och samtidigt stimulera bilmarknaden. En färsk undersökning från konsultföretaget WSP visar att det finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta i form av lägre utsläpp och färre dödade och skadade i trafiken om man inför en skrotpeng. Enligt rapporten skulle samhället göra en vinst på cirka 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 skulle ersättas med nya bilar. En skrotpeng skulle stimulera bilförsäljningen vilket i sin tur ger ökade momsintäkter som skulle bidra till finansieringen av skrotpengen, fortsätter Bertil Moldén.

- Miljöbilsandelen nådde sin högsta nivå någonsin under maj. Det här är en effekt av att miljöbilspremien upphör från halvårsskiftet. Många tidigarelägger sina planerade höstinköp av bil för att erhålla miljöbilspremien som tas bort för bilar som nyregistreras från 1 juli, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under maj registrerades 18 215 nya personbilar, vilket är en minskning med 30,6 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-maj har registreringarna minskat med 30,4%. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 42,3 % under maj till 2 710. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 35,1 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i maj med 45,2 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 21,5 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 39,2 % och tunga lastbilar har minskat med 9,1%.

Miljöbilsandelen i maj var 41,7 %, vilket är den högsta andelen någonsin för en enskild månad. Det kan jämföras med en andel på 32,3 % i maj förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 36,9 % jämfört med 30,4 % samma period förra året.

Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 36,1 %. Maj förra året var dieselandelen 37,8 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 38,4 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 24,6 % i maj i år jämfört med 17,8 % maj förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.