Dieselbilar dominerade registreringarna i mars

– Under mars månad registrerades fler dieselbilar jämfört med bensinbilar. Både dieselbilar och miljöbilar ökade sina andelar av totalmarknaden under mars månad. Det här är mycket positivt ur miljösynpunkt och gör att koldioxidutsläppen från nya bilar fortsätter att sjunka. En dieselbil förbrukar 30 % mindre bränsle och släpper ut 20 % mindre koldioxid än en bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Trots tre fler registreringsdagar jämfört med mars förra året blev nedgången 23 % för personbilar och 16 % för lastbilar. Tre fler registreringsdagar motsvarar normalt ca 15 % fler registreringar. Vi uppmanar nu regeringen att i sin kommande vårproposition följa exemplen från flera billänder i Europa och stimulerar bilmarknaden genom att införa en sk skrotpeng, säger Bertil Moldén.

– Vi har svårt att förstå regeringens tvekan med att införa en skrotpeng i Sverige. Fördelarna med att förnya den åldersstigna svenska bilparken och byta ut gamla bilar mot nya är stora både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Det skulle dessutom innebära en tändvätska för att kickstarta den svaga svenska bilmarknaden och därmed stimulera jobben och tillväxten. Tyskland har visat att skrotstimulanser är ett recept som fungerar. Där ökade bilförsäljningen i februari med drygt 21 % samtidigt som europamarknaden totalt sett sjönk med drygt 18 %, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under mars registrerades 18 035 nya personbilar, vilket är en minskning med 23,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-mars har registreringarna minskat med 28,9 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 16,1 % under mars till 3 354. Hittills i år har lastbilsregistreringarna minskat med 28,9 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i mars med 19,0 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 0,3 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 33,6 % och tunga lastbilar har ökat med 3,9 %.

Registreringarna av miljöbilar ökade under mars med 7 % och uppgick till 6 676. Miljöbilsandelen i mars var 37,0 %. Det kan jämföras med en andel på 26,6 % i mars förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 34,8 % jämfört med 30,3 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar minskade med 22 % i mars. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 38,4 %. Mars förra året var dieselandelen 37,7 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 39,1 % jämfört med 34,1 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under mars med 27 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 10 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 22,6 % i mars i år jämfört med 15,7 % mars förra året.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.