Återhämtning på personbilsmarknaden

- Personbilsregistreringarna minskade marginellt i oktober och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en successiv återhämtning på marknaden. Nedgången var 2,3 procent i oktober, vilket kan jämföras med ett minus på 20,7 procent hittills i år. Tar man hänsyn till att det var en registreringsdag mindre i oktober i år, så hade vi en liten uppgång av registreringarna i oktober. En registreringsdag mindre motsvarar ca 5 procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- För lastbilar ser vi ännu inte någon motsvarande återhämtning av nyregistreringarna som på personbilssidan. I oktober minskade de totala lastbilsregistreringarna med 29,5 procent, vilket kan jämföras med den ackumulerade minskningen hittills i år som var 32,5 procent, säger Bertil Moldén.

- Andelen dieselbilar av personbilsregistreringarna var 44,1 procent i oktober vilket är den näst högsta månadsnoteringen någonsin. Så sent som 2005 låg dieselandelen i Sverige på bara 10 procent. Den kraftigt ökade dieselandelen har varit bra ur miljösynpunkt, eftersom en dieselbil släpper ut cirka 20 procent mindre koldioxid än en motsvarande bensinbil, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under oktober registrerades 21 783 nya personbilar, vilket är en minskning med 2,3 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-oktober, har registreringarna minskat med 20,7 %. Lastbilsregistreringarna totalt minskade med 29,5 % under oktober till 2 698. Hittills i år har lastbils-registreringarna minskat med 32,5 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i oktober med 30,3 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 24,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 34,6 % och tunga lastbilar har minskat med 18,4 %.

Antalet registreringar av miljöbilar minskade under oktober med 11,4 % och uppgick till 7 818. Andelen miljöbilar i oktober var 35,9%. Det kan jämföras med en andel på 39,6 % i oktober förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,4 % jämfört med 33,5 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 21,4 % i oktober. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 44,1 %. Oktober förra året var dieselandelen 35,5 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 40,1 % jämfört med 36,0 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under oktober med 75,1%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 70,2 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 31,1 % i oktober år jämfört med 17,8 % oktober förra året.

Kundfördelning av nyregistrerade personbilar

För andra gången presenterar BIL Sweden en statistik med fördelning av nyregistrerade personbilar på kundkategori (fysisk eller juridisk person). Den initierade kan ha synpunkter på att vi inte rensat registreringarna på juridisk person från sk bilhandlarregistreringar, men avsikten är att göra detta framöver.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.