Fortsatt uppgång på bilmarknaden

- Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra förväntningar om en starkare bilmarknad i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Bilförsäljningen är en viktig konjunkturmätare och de senaste månadernas utveckling på bilmarknaden visar på det förbättrade ekonomiska läget i Sverige, säger Bertil Moldén.

- De totala lastbilsregistreringarna ökade i februari, men bilden är splittrad då lätta lastbilar ökar medan tunga lastbilar minskar, säger Bertil Moldén.

- Andelen dieselbilar fortsätter att öka och i februari var 50 procent av de nyregistrerade personbilarna dieslar. Den ökade dieselandelen är en starkt bidragande orsak till att koldioxidutsläppen från nya bilar nu sjunker snabbt, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf.

Under februari registrerades 17 972 nya personbilar, vilket är en ökning med 23,1 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna ökat med 29,3 %. Lastbilsregistre-
ringarna totalt ökade med 11,4 % under februari till 2 752. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 8,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 20,8 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 32,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 21,7 % och tunga lastbilar har minskat med 42,3 %.

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under februari med 31,5% och uppgick till 6 844. Andelen miljöbilar i februari var 38,1%. Det kan jämföras med en andel på 35,6 % i februari förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,2 % jämfört med 34,5 % samma period förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 58,5 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 49,7 %. Februari förra året var dieselandelen 38,6 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 47,4 % jämfört med 39,6 % samma period förra året.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under februari med 78,1%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 80,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 32,6 % i februari år jämfört med 22,3 % februari förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.