Kraftig uppgång på bilmarknaden

- Personbilsregistreringarna ökade kraftigt i januari och bekräftar den trend vi sett under de senaste månaderna med en återhämtning på bilmarknaden. Samtidigt ska vi komma ihåg att januari förra året var en mycket svag månad påverkad av lågkonjunkturen i kombination med finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den ökade bilförsäljningen är mycket glädjande och visar att den svenska konjunkturen är på rätt väg. Ökad bilförsäljning ger tillväxt och arbetstillfällen och är positivt ur både miljö- och trafiksäkerhets-synpunkt, eftersom det innebär en förnyelse av den åldersstigna svenska bilparken, säger Bertil Moldén.

- På lastbilssidan ökade registreringarna av lätta lastbilar för första gången sedan juli 2008, vilket är en positiv konjunktursignal från hantverkare och mindre företag i ROT-sektorn, säger Bertil Moldén. Däremot visar tunga lastbilar på fortsatt minustal.

- Både miljöbils- och dieselandelen fortsätter att öka vilket är bra för miljön, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

Under januari registrerades 15 523 nya personbilar, vilket är en ökning med 37,4 % jämfört med samma månad förra året. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 5,0% under januari till 2 290. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i januari med 22,7 % och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 50,4 %.

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under januari med 50,2% och uppgick till 5 621. Andelen miljöbilar i januari var 36,2%. Det kan jämföras med en andel på 33,1 % i januari förra året.

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 50,2 % i januari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 44,6 %. Januari förra året var dieselandelen 40,8 %.

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under januari med 111,5%. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 128,7 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 30,8 % i januari år jämfört med 18,5 % januari förra året.
 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.