Äntligen plus för tunga lastbilar

- Efter 14 månader i rad med minus visade registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton äntligen ett plus i juni. Även om det var en marginell ökning är det ett trendbrott och en positiv konjunktursignal, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Registreringarna av både personbilar och lätta lastbilar fortsatte att visa på kraftiga ökningstal i juni. Personbilarna ökade för åttonde månaden i rad och lätta lastbilar ökade för sjätte månaden i rad, säger Bertil Moldén.

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att återhämtningen på fordonsmarknaden efter finanskrisen har gått mycket snabbt, och våra prognoser pekar mot att personbilsregistreringarna ökar med nästan 30 procent och lätta lastbilar ökar med 35 procent i år. Den ökade försäljningen har varit en bidragande orsak till förbättringen av den svenska konjunkturen, säger Bertil Moldén,

– Dieselbilarna blir allt populärare och i juni var 50 procent av de nyregistrerade personbilarna dieslar, vilket kan jämföras med 39 procent i juni förra året. För bara fem år sedan, juni 2005, var dieselandelen bara 7 procent. Den ökade dieselandelen är mycket positiv ur miljösynpunkt och är en stor del av förklaringen till att koldioxidutsläppen från nya bilar minskar snabbt, säger Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

 
Nya personbilar och lätta lastbilar ökar kraftigt. Tunga lastbilar åter på plus.

Under juni registrerades 28 270 nya personbilar, vilket är en ökning med 26,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna ökat med 34,3 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 32,7 % under juni till 4 007. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 21,6 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juni med 37,4 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 3,0 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 32,6 % och tunga lastbilar har minskat med 27,0 %.

Fyra av tio nya bilar är miljöbilar

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under juni med 7,7% och uppgick till 11 082. Andelen miljöbilar i juni var 39,2%. Det kan jämföras med en andel på 46,0 % i juni förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,0 %, jämfört med 39,9 % samma period förra året.

Varannan ny bil en diesel

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 62,9 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistre-ringarna var 50,0 %. Juni förra året var dieselandelen 38,8 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 48,5 % jämfört med 38,5 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juni med 43,5 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 56,4 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 37,5 % i juni i år jämfört med 30,3 % juni förra året.


Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.