Starkt första halvår på fordonsmarknaden

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket stark fordonsmarknad, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Den marginella minskningen av personbilsregistreringarna i juni påverkades av att vi hade två färre registreringsdagar i juni i år jämfört med juni förra året, vilket motsvarar 10 procent färre registreringar. Det är viktigt och komma ihåg att bilmarknaden hade kommit igång rejält vid den här tiden förra året, så vi jämför med starka fjolårssiffror, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Även om nyregistreringarna av personbilar i juni sjönk något var det den tionde bästa junimånaden någonsin. För lätta lastbilar var det den näst bästa junimånaden någonsin, fortsätter Bertil Moldén.

Stark marknad för tunga lastbilar

- Registreringarna av tunga lastbilar har ökat kraftigt hittills i år, vilket är ett bra tecken på den goda svenska konjunkturen. Det finns ett starkt samband mellan goda tider och ökat behov av lastbils-transporter, säger Bertil Moldén.

All time high för dieselandelen i juni 62,2 procent

- Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde all time high 62,2 procent under juni, vilket är något mer än det tidigare rekordet i februari i år på 62,0 procent. Dieselandelen har månad för månad hittills i år legat stabilt på runt 60 procent, vilket är en fantastisk utveckling om vi betänker att dieselandelen var 20 procent för bara fem år sedan. Den ökade andelen koldioxidsnåla dieslar har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya personbilar sjunkit i rekordfart eller med 23 procent under de senaste fem åren, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

 
Marginell minskning för personbilar och ökning för lastbilar

Under juni registrerades 27 485 nya personbilar, vilket är en minskning med 2,8 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juni, har registreringarna ökat med 13,7%. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 6,2 % under juni till 4 257. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 27,7 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juni med 6,1 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 8,7 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 27,8 % och tunga lastbilar har ökat med 28,5 %.

41 procent miljöbilar i juni

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under juni med 2,0 % och uppgick till 11 302. Andelen miljöbilar i juni var 41,1 %. Det kan jämföras med en andel på 39,2 % i juni förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,6 %, jämfört med 37,0 % samma period förra året.

Drygt 62 procent dieslar i juni

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 20,8 % i juni. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 62,2 %, vilket är den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Juni förra året var dieselandelen 50,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,6 % jämfört med 48,5 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juni med 32,4 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 27,5 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 49,2 % i juni i år jämfört med 37,5 % juni förra året.

 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.