Privatpersoner försiktigare med bilinköp i februari

- En ökad oro på arbetsmarknaden med fler varsel har gjort att privatpersoner har blivit litet försiktigare med sina bilinköp, samtidigt som företagsmarknaden är stabil och ökade sin andel till nästan 68 procent av nybilsmarknaden i februari. Detta är ett mönster som går igen i flera länder inom EU, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Personbilsregistreringarna minskade något i februari men registreringarna hittills i år ligger omräknat i årstakt väl över vår prognos för helåret på 270 000 nya bilar, fortsätter Bertil Moldén.

- Registreringarna av tunga lastbilar ökade medan lätta lastbilar minskade i februari. Trots nedgången för lätta lastbilar var årets februari den fjärde högsta februarisiffran någonsin, säger Bertil Moldén.

- Dieselandelen i februari nådde den nya rekordnivån 69 procent, vilket kan jämföras med 62 procent i februari förra året. En dieselbil har 20 procent lägre koldioxidutsläpp än motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen under senare år är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar har sjunkit i rekordfart i Sverige. Koldioxidutsläppen för nya personbilar under 2011 var nere på 142 g/km, vilket är en minskning med sex procent jämfört med 2010 och med hela 27 procent jämfört med 2005, säger Bertil Moldén.

- En dieselmotor behöver inte betyda fossila bränslen eftersom dieselbilar utan modifieringar kan köras på syntetisk diesel från biomassa, vilket innebär en stor potential att snabbt och enkelt kunna utnyttja förnyelsebara drivmedel. Tillgången på dessa bränslen är dock begränsad idag och det viktiga på vägen mot ett ökat fossiloberoende är att öka tillgången på alternativa bränslen. Vi hemställer därför att regering och riksdag påskyndar processen med att få fram ökad produktionskapacitet för icke-fossila bränslen, fortsätter Bertil Moldén.

- Nya moderna dieselbilar har ca 90 procent lägre utsläpp av kväveoxider jämfört med dieselbilar från början på 90-talet och 64 procent lägre utsläpp än dieselbilar från början av 2000-talet. Dieselbilar har högre kväveoxidutsläpp än bensinbilar, men det handlar om mycket låga utsläpp både för nya bensinbilar och dieselbilar. I och med de kommande Euro 6 reglerna skärps kraven för kväveoxider från dieselmotorer ytterligare och kommer nästan att vara nere på bensinbilarnas nivå, avslutar Bertil Moldén.

Pressmeddelandet i sin helhet som pdf

 

Minskning för personbilar och ökning för tunga lastbilar

Under februari registrerades 20 735 nya personbilar, vilket är en minskning med 1,2 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-februari, har registreringarna minskat med 2,0%. Lastbils-registreringarna totalt minskade med 13,4 % under februari till 3 349. Hittills i år har lastbilsregistre-ringarna minskat med 8,3 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton minskade i februari med 15,5 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 5,5%. Hittills i år har lätta lastbilar minskat med 10,3 % och tunga lastbilar har ökat med 9,7 %.

42,1 procent miljöbilar i februari

Antalet registreringar av miljöbilar ökade under februari med 17,5 % och uppgick till 8 725. Andelen miljöbilar i februari var 42,1 %. Det kan jämföras med en andel på 35,4 % i februari förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 41,2 %, jämfört med 33,5 % samma period förra året.

Nytt rekord: 68,9 procent dieslar i februari

Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 9,8 % i februari. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 68,9 %, vilket är nytt rekord för en enskild månad. Februari förra året var dieselandelen 62,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 68,4 % jämfört med 61,4 % samma period förra året.

Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt

Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under februari med 25,9 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 15,3 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 53,7 % i februari i år jämfört med 46,0 % februari förra året.

Nyregistrerade supermiljöbilar

Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på max 50 g/km, uppgick till 21 st i februari i år och jan-febr i år till 25. Under helåret 2011 nyregistrerades 178 supermiljöbilar, vilket innebär att det hittills från januari 2011 t.o.m. februari i år registrerats 203 supermiljöbilar. De supermiljöbilar som registrerats är elbilar som laddas från nätet.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 08-700 41 10 eller 070-638 65 31.

 

 


Hämta nyregistreringsstatistiken i BIL Swedens app för Iphone och Ipad! Sök på ”BIL Sweden” i appstore och ladda ned appen som ger dig direkt tillgång till BIL:s senaste pressmeddelanden och nyhetsflöde.