Nyregistreringsstatistik från BIL Sweden

BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Med nyregistrering avses första gången bilen tas i trafik i Sverige och får börja brukas på vägarna.

BIL Sweden har i sin nyregistreringsstatistik för personbilar endast med förstagångsregistreringar av bilar som tillverkats under de tre senaste åren. Direktimporterade bilar eller andra äldre bilar som registrerats för första gången i Sverige ingår inte. Trafikanalys/SCB har i sin nyregistreringsstatistik med samtliga bilar (inkl direktimport) oavsett ålder, i sina nyregistreringssiffror. Det är förklaringen till att BIL Swedens siffror är lägre än de Trafikanalys/SCB publicerar.