Prognos nyregistreringar för 2020

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2020 är 270 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2020 är 38 000.