Prognos nyregistreringar för 2019

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2019 är 335 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2019 är 50 000.