Prognos nyregistreringar för 2020

Prognosen för antalet nyregistreringar av personbilar för 2020 är 330 000.
Prognosen för antalet nyregistreringar av lätta lastbilar för 2020 är 47 000.