Bilismen i Sverige

Nu har 2019 års upplaga av Bilismen i Sverige släppts. Bilismen i Sverige publiceras årligen av BIL Sweden och samlar statistik rörande fordonsbestånd och mobilitet, nyregistreringar, produktion, export och import, skatter och miljö i Sverige. Årets utgåva finns i e-format att ladda ner under ”Filer” nedan.

I menyn till vänster hittar du en kort sammanfattning och nyckeltabeller från varje kapitel.

Filer

Bilismen i Sverige 2019.pdf