Fordonsbestånd

I bifogade fil kan du hitta beståndet (rullande vagnpark) av fordon i Sverige enligt Trafikanalys/SCBs statistik.