Fordonsbestånd

BIL Sweden sammanställer information om olika aspekter av fordonsbeståndet, informationen baseras på tillgänglig officiell statistik. Denna information finns samlad i en EXCEL-fil som kan laddas ner här.

Den information som presenteras avser senast tillgängligt helår. I filen finns bl a information om:

• Fordonsbestånd vid årets slut fördelat på fordonsslag, från 1950

• Biltäthet vid årets slut från 1950

• Laddbara fordon i trafik vid årets slut från 2005

• Personbilar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat

• Lastbilar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat

• Bussar i trafik vid senaste årets slut per fabrikat

• Personbilar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.

• Lastbilar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.

• Bussar i trafik vid senaste årets slut fördelat på årsmodell/tillverkningsår.

• Fordonsbestånd vid senaste årets slut per drivmedel.

Källa: Trafikanalys/SCB

Filer

fordonsbestand_dec17.xls