Sökbar databas med nyregistreringar månadsvis sedan januari 2014 fördelat på fordonsslag, län, fabrikat/modell, typ av personbil (diesel, miljöbil, supermiljöbil).

Redovisas efter flest antal nyregistreringar per modell.