Nyregistreringar per månad

 • Svenskarna fortsätter köpa bil som aldrig förr

  - Februari var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Registreringarna av nya personbilar ökade med 3,2 procent i februari. Det är 38:e månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februari-månaden någonsin, slaget bara av februari 1970, då det var en köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stark inledning på bilåret 2017

  - Efter rekordåret ifjol så är det fortsatt bra fart på den svenska bilmarknaden när vi går in i 2017. Registreringarna av nya personbilar ökade med 7,6 procent i januari. Det är 37:e månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden någonsin. Det var visserligen två registreringsdagar fler i januari i år, vilket normalt sett innebär tio procent fler registreringar, men det är ändå en mycket bra januarimånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Definitiva nyregistreringar under 2016

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 372 318 nya personbilar under 2016, vilket är en ökning med 7,9 % jämfört med 2015. 2016 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 2015 på 345 108 bilar.

 • Nytt bilrekord!

  - Rekord för nya personbilar: 372 300 under 2016

  - Rekord för nya lätta lastbilar: 51 700 under 2016

  - Rekord för nya lastbilar, totalt: 58 200 under 2016

  - Prognos för 2017: 360 000 personbilar och 52 000 lätta lastbilar

 • Bästa bilnovember någonsin

  - Det var fortsatt bra fart på bilmarknaden i november. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,4 procent, vilket är den trettiofemte månaden i rad med ökade registreringar. Årets november är den bästa novembermånaden någonsin för personbilar. Även om vi tar hänsyn till att det var en registreringsdag mer i november i år, vilket motsvarar ca fem procent fler registreringar, så var november en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • BIL-rekord i oktober

  - Den positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i oktober. Registreringarna av nya personbilar ökade med 0,9 procent, vilket är den trettiofjärde månaden i rad med ökade registreringar. Årets oktober är den bästa oktobermånaden någonsin för personbilar, trots att det var en registreringsdag mindre i oktober i år jämfört med oktober förra året. En registreringsdag mindre motsvarar fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • 33:e månaden i rad med ökande bilregistreringar

  - Högtrycket på fordonsmarknaden fortsatte i september. Registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent, vilket är den trettiotredje månaden i rad med ökade registreringar. Årets september är den näst bästa septembermånaden någonsin för personbilar, slaget bara av september 1974 då det var köprusch inför en momshöjning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Det var fortsatt högtryck på fordonsmarknaden i augusti

  - Det var fortsatt bra tryck på fordonsmarknaden i augusti. Årets augusti var den bästa augustimånaden någonsin för personbilar och den överlägset bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 1,6 procent, vilket är den trettioandra månaden i rad med plussiffror. Även om vi tar hänsyn till att det var två fler registreringsdagar i augusti i år, vilket motsvarar ca tio procent fler registreringar, så var augusti en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar

  - Det var fortsatt bra fart på fordonsmarknaden i juli. Årets juli var den näst bästa julimånaden någonsin för personbilar och den bästa någonsin för de totala lastbilsregistreringarna. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 0,2 procent, vilket innebär den trettioförsta månaden i rad med plussiffror. Den lägre ökningstakten jämfört med tidigare i år förklaras till stor del av att det var två färre registreringsdagar i juli i år, vilket motsvarar ca tio procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bra drag i bilhallarna i juni

  - Det är fortsatt full fart på fordonsmarknaden. I juni ökade nyregistreringarna av personbilar med 12,6 procent, lätta lastbilar steg med 17 procent och tunga lastbilar gick upp med 28,8 procent. För personbilarnas del är det trettionde månaden i rad som registreringarna ökar och årets juni är den bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bästa maj någonsin för nya bilar


  - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna ökar. Årets maj är den bästa maj sedan vi börja föra månadsvis statistik 1946, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Turboladdade bilsiffror i april

  - Den svenska nybilsmarknaden fortsätter att utvecklas i rekordfart. Nya personbilar ökade med tio procent i april, vilket är den tjugoåttonde månaden i rad med plussiffror. Årets april var den bästa aprilmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mer i april i år jämfört med april förra året. En registreringsdag mer betyder normalt fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att april var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Heta bilhallar i mars

  - Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt. Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den tjugosjunde månaden i rad med plussiffror. Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mindre i mars i år jämfört med mars förra året. En registreringsdag mindre betyder normalt fem procent färre registreringar, vilket förstärker att mars var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

  - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte månaden i rad med plussiffror och den näst bästa februarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mer i februari i år, vilket normalt sett betyder fem procent fler registreringar. Det förtar dock inte att februari var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Raketstart på bilåret 2016

  - Bilåret 2016 har inletts på ett mycket bra sätt. Registreringarna av nya personbilar ökade med sex procent i januari. Det är den tjugofemte månaden i rad med plussiffror och den bästa januarimånaden sedan 1946 då BIL Sweden började mäta nyregistreringarna månadsvis. Det var en registreringsdag mindre i januari i år, vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden ytterligare av en stark januari, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Definitiva nyregistreringar under 2015


  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 345 108 nya personbilar under 2015, vilket är en ökning med 13,5 % jämfört med 2014. 2015 års siffra är den högsta någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963 bilar.

 • Bästa bilåret någonsin!

  - Rekord för nya personbilar: 345 000 under 2015

  - Näst bästa för nya lätta lastbilar: 44 800 under 2015

  - Prognos för 2016: 330 000 personbilar och 44 000 lätta lastbilar

 • Bästa november någonsin för personbilar

  - Det var fortsatt mycket bra fart i bilhallarna i november, då registreringarna av nya personbilar ökade med 21 procent. Det är tjugotredje månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa novembermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bästa oktober någonsin för personbilar

  - Bilmarknaden fortsätter att gå mycket starkt. I oktober ökade registreringarna av nya personbilar med tolv procent. Det är tjugoandra månaden i rad som registreringarna ökar och den bästa oktobermånaden någonsin för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • "Rika hushåll" köper bil som aldrig förr

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsätter och i september ökade registreringarna av nya personbilar med 13 procent. Det är tjugoförsta månaden i rad som registreringarna ökar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar

  - Augusti var ytterligare en mycket stark månad på bilmarknaden. Nyregistreringarna av personbilar ökade med nästan elva procent, vilket är den tjugonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets augusti är den bästa augustimånaden någonsin* för nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nytt rekord i bilbranschen!

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt preliminära siffror med 17 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Nytt rekord i bilbranschen! (def siffror)

  - Den mycket starka bilmarknaden fortsatte i juli då nyregistreringarna av personbilar ökade enligt definitiva siffror med 18 procent, vilket är den nittonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juli är den bästa julimånaden sedan det nya bilregistreringssystemet infördes i början på 70-talet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Heta bilhallar i juni

  - Juni var ytterligare en het månad på bilmarknaden och nyregistreringarna av personbilar ökade med tolv procent, vilket innebär den artonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets juni är den näst bästa junimånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden

 • Sjuttonde månaden i rad med ökade bilregistreringar

  - Bilmarknaden fortsätter att utvecklas mycket starkt och i maj ökade nyregistreringarna av personbilar med 6,5 procent, vilket innebär den sjuttonde månaden i rad med ökade registreringar. Årets maj hade en registreringsdag mindre än maj förra året, vilket förstärker bilden av maj som en mycket bra bilmånad. En registreringsdag mindre innebär ca fem procent färre registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ännu mera turbotryck i bilhallarna i april

  - Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden fortsatte i april, då registreringarna av nya personbilar ökade med elva procent. Det är sextonde månaden i rad med ökade registreringar och årets april var den fjärde bästa aprilmånaden någonsin för personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Turbotryck i bilregistreringarna i mars

  - Bilmarknaden fortsätter att vara mycket stark. Registreringarna av nya personbilar ökade med 14 procent i mars, vilket är femtonde månaden i rad med ökade registreringar. Mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för personbilar. För lätta lastbilar var det den bästa marsmånaden någonsin, vilket till stor del kan tillskrivas nuvarande ROT-avdrag, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekordstarka bilregistreringar i februari

  - Nyregistreringarna av personbilar ökade med tio procent i februari, vilket är fjortonde månaden i rad med ökade registreringar. Februari var den fjärde bästa februarimånaden någonsin för personbilar och den tredje bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Stark inledning på personbilsåret 2015

  - Personbilsåret 2015 har börjat bra och registreringarna av nya personbilar ökade med nio procent i januari. Det är den trettonde månaden i rad med plussiffror och den sjätte bästa januarimånaden någonsin. Det var en registreringsdag mindre i januari i år vilket normalt sett betyder fem procent färre registreringar. Det förstärker bilden av en stark januarimånad för nya personbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Definitiva nyregistreringar 2014

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 303 948 nya personbilar under 2014, vilket är en ökning med 12,7 % jämfört med 2013.

 • Rekordvärme i bilhallarna i juni - plus 26 procent

  - Juni var ännu en het månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 26 procent, vilket är sjätte månaden i rad med plussiffror. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är sjunde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Starka bilregistreringar i februari följer precis prognos

  - Nybilsregistreringarna ökade med drygt 20 procent i februari, vilket är andra månaden i rad med en kraftig uppgång. Det är helt enligt förväntningarna och vår prognos att vi skulle få stora plussiffror i början på året beroende på att vi jämför med svaga registreringar motsvarande period förra året. Orsaken till de svaga siffrorna under det första kvartalet ifjol är tidigareläggningen av miljöbilsregistreringar i slutet på 2012, vilket i sin tur medförde färre registreringar under inledningen av 2013, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Ökade bilregistreringar för fjärde månaden i rad

  - Den positiva trenden på bilmarknaden fortsatte i oktober då bilregistreringarna ökade med 5,4%, vilket är fjärde månaden i rad med plussiffror, helt i linje med vår prognos för kalenderåret 2013. Bilregistre-ringarna är en viktig konjunkturindikator och de ökade registreringarna under de senaste månaderna visar att den svenska ekonomin är på väg att återhämta sig, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekord för både miljöbilar och dieselbilar under 2012

  • 279 000 personbilar och 39 000 lätta lastbilar under 2012

  • Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2012

 • Ökande varsel påverkade nybilsregistreringen i augusti

  - Bilregistreringarna sjönk som väntat i augusti jämfört med den mycket höga fjolårsnivån. Augusti förra året var den näst bästa augustimånaden någonsin för personbilsregistreringarna. Registreringsmässigt ligger vi i fas med vår prognos på 270 000 bilar i år. Vi har dock sett en avmattning i orderingången under sommaren, framför allt på privatmarknaden, och vi kommer under den närmaste tiden att göra en noggrann genomgång av vår prognos för i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och oro för räntor och huspriser. Så länge folk har jobb och kan hantera räntorna vågar man investera. Nu ser vi däremot flera varsel på arbetsmarknaden och vi kan också notera en viss avmattning i orderingången på nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Definitiva nyregistreringar under 2010

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 289 684 nya personbilar under 2010, vilket är en ökning med 35,7 % jämfört med 2009.

 • Stark fordonsmarknad i november

  - Den positiva utvecklingen på fordonsmarknaden fortsatte i november och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt. Det här visar att det är bra fart i den svenska ekonomin och att den goda bilkonjunkturen i Sverige rullar på med oförändrad styrka, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Fortsatt uppgång på bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna fortsatte att öka i februari. Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra förväntningar om en starkare bilmarknad i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • Rekord för både andelen miljöbilar och dieselbilar under 2009


  • Rekord för andelen miljöbilar
  • Rekord för andelen dieselbilar
  • 213 000 nya personbilar och 33 000 lastbilar
  • Prognos 2010: 235 000 personbilar och 30 000 lätta lastbilar

 • Definitiva nyregistreringar 2008

  Enligt definitiva siffror från BIL Sweden registrerades 253 982 nya personbilar under 2008, vilket är en minskning med 17,2 % jämfört med 2007. Registreringarna av nya lastbilar uppgick till 46 267, vilket är en minskning med 9,2 % jämfört med 2007.

 • Rekord för miljöbilar under 2008

  • Rekord för både antalet och andelen miljöbilar
  • Rekord för andelen dieselbilar
  • 46 000 nya lastbilar – näst bästa året någonsin

 • Nytt rekord för antalet miljöbilar i maj

  Miljöbilsregistreringarna fortsätter att slå rekord och i maj nåddes det högsta antalet nya miljöbilar någonsin för en enskild månad. Tillsammans med en ökad dieselandel är det här en mycket positiv utveckling ur miljösynpunkt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.