Nyregistreringar 2011

 • Kickstart på bilåret 2011

  - Bilåret 2011 har börjat mycket bra och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade kraftigt i januari. Det här ligger i linje med våra prognoser om ökade registreringar i år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

 • All time high för dieselandelen

  - Dieselandelen av nybilsregistreringarna nådde rekordnivån 62 procent i februari. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid än motsvarande bensinbil och den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige sjunker i rekordfart, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden
 • Näst bästa marsmånaden någonsin för nya personbilar

  - Fordonsmarknaden i Sverige fortsätter att vara mycket stark. Personbilsregistreringarna i mars var de näst högsta och registreringarna av lätta lastbilar de högsta någonsin för en marsmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Bästa aprilmånaden för personbilar på 22 år

  - Det var fortsatt full fart på bilmarknaden i april. Personbilsregistreringarna var de högsta för en aprilmånad på 22 år. När vi ser på den procentuella ökningen jämfört med förra året är det viktigt och komma ihåg att vi jämför med mycket starka fjolårssiffror. Bilmarknaden hade vid den här tiden förra året kommit igång på allvar efter finanskrisen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Näst bästa månaden för lastbilar på 82 år

  - Maj blev ytterligare en oerhört stark månad på fordonsmarknaden. Nyregistreringarna av lastbilar totalt, både lätta och tunga, ökade med 42 procent och nådde den näst högsta siffran någonsin för en enskild månad, sedan mätningarna började 1929, dvs på 82 år (för 989 månader sedan). Även för personbilar var maj en mycket bra månad, med en ökning på drygt 23 procent, vilket innebär den tredje högsta siffran någonsin för en majmånad. Den starka konjunkturen för både personbilar och lastbilar visar att det går bra för AB Sverige, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Starkt första halvår på fordonsmarknaden

  - När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket stark fordonsmarknad, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Den marginella minskningen av personbilsregistreringarna i juni påverkades av att vi hade två färre registreringsdagar i juni i år jämfört med juni förra året, vilket motsvarar 10 procent färre registreringar. Det är viktigt och komma ihåg att bilmarknaden hade kommit igång rejält vid den här tiden förra året, så vi jämför med starka fjolårssiffror, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • All time high för dieselandelen: 62,8 procent

  - Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på den svenska bilmarknaden och i juli nåddes den högsta dieselandelen någonsin för en enskild månad, 62,8 procent. Den ökade dieselandelen är positiv ur miljösynpunkt och är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige nu sjunker mycket snabbt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Personbilar ökade 9 procent i augusti

  - Personbilsregistreringarna ökade med 9 procent i augusti och nådde den näst högsta nivån någonsin för en augustimånad. Bilmarknaden är stark och den senaste tidens dystra konjunkturbedömningar har ännu inte påverkat bilregistreringarna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Plussiffror på fordonsmarknaden i september

  - Den svenska fordonsmarknaden är fortsatt stark och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i september. Personbilsregistreringarna i september var de femte högsta någonsin för en septembermånad och lastbilsregistreringarna har aldrig varit högre en septembermånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 • Arbetsvarsel påverkar bilmarknaden

  - Personbilsregistreringarna minskade i oktober med 5 procent. Hittills har bilmarknaden i Sverige inte påverkats av den finansiella oron med börsnedgång och oro för räntor och huspriser. Så länge folk har jobb och kan hantera räntorna vågar man investera. Nu ser vi däremot flera varsel på arbetsmarknaden och vi kan också notera en viss avmattning i orderingången på nya bilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.