Ökad andel supermiljöbilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2017 visar bland annat följande:

Ökad andel supermiljöbilar

- Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var 4,1 procent januari-april i år jämfört med 2,8 procent samma period förra året. Den högsta andelen supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, hade Stockholms län med 6,0 procent följt av Jämtlands län med 4,9 procent och Skåne län med 3,9 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Tre av fyra supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, där Stockholms län dominerar. Stockholms dominans förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, vilket innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

lanapril17Bild1andelsuper.jpg


Sverige tvåa i Europa på andelen laddbara bilar

- Andelen laddbara bilar (elbilar/laddhybrider) ligger fortfarande på låga nivåer, men Sverige tillhör de länder i Europa som har högst andel laddbara bilar av nybilsregistreringarna. Enligt färsk statistik från fordonstillverkarnas organisation i Europa (ACEA), så kom Sverige på andra plats i Europa, efter Norge, när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år, säger Bertil Moldén.

lanapril17Bild2andeleu.jpg

 

Supermiljöbilar plus 49 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har ökat med 49 procent under de fyra första månaderna i år. I absoluta tal innebär det ca 4 900 nya supermiljöbilar i år, säger Bertil Moldén.

lanapril17Bild3antalsuper.jpg
 

Nya bilar ökar mest i Jämtlands län

- Nybilsregistreringarna har ökat med knappt tre procent i riket som helhet januari-april i år. Det är viktigt och komma ihåg att det är en uppgång från fjolåret som var ett rekordår. Störst uppgång i år har det varit i Jämtlands län, med ett plus på elva procent, följt av Stockholms län med plus tio procent. I åtta av våra 21 län ökade nyregistreringarna medan de minskade i 13 län, säger Bertil Moldén.

- För att få en ökad förnyelse av bilparken, är det viktigt att fler nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som det skrotas ut fler gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, avslutar Bertil Moldén.

lanapril17Bild4antalsuper.jpg


Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Filer

lan_kommun.april17.pdf
lan_kommun.april17.xlsx