Supermiljöbilar ökat 37 procent i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2017 visar bland annat följande:

Supermiljöbilar ökat 37 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp högst 50 gram per km, har i riket som helhet ökat med 37 procent under det första halvåret  i år. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer, men det är en positiv trend vi ser med successivt ökade registreringar av laddbara bilar varje år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Stockholms län intar en särställning med hälften av landets alla registreringar av supermiljöbilar. Stockholms dominans förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, vilket innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.


lanjuni17Bild1antalsuper.jpg

 

Ökad andel supermiljöbilar

- I riket som helhet var andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna 4,1 procent januari-juni i år jämfört med 3,1 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

- Stockholms län har den högsta andelen supermiljöbilar med 5,9 procent, följt av Jämtlands län med 4,8 procent och Uppsala län med 4,0 procent supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet, fortsätter Bertil Moldén.

lanjuni17andelBild2.jpg

 

Supermiljöbilarna ökar varje år

- Både antalet och andelen supermiljöbilar har ökat varje år sedan 2012, då supermiljöbilspremien infördes. Vår prognos är att fem procent av nyregistreringarna i år kommer att vara supermiljöbilar, säger Bertil Modén.


lanjuni17superarBild3.jpg

Nya bilar ökar mest i Stockholms län

- Nybilsregistreringarna har ökat med drygt tre procent i riket som helhet januari-juni i år, och om vår prognos på 375 000 bilar i år slår in kommer 2017 att bli ett rekordår. Stockholms län har haft den största uppgången, med ett plus på tolv procent, följt av Skåne län med plus drygt fem procent. I sex av 21 län ökade nyregistreringarna medan de minskade i 15 län, avslutar Bertil Moldén.

lanjuni17totnyregBild4.jpg


Detaljerad information finns i bifogade material.
 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Filer

lan_kommun.juni17.pdf
lan_kommun.juni17.xlsx