Supermiljöbilar ökat 44 procent i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2017 visar bland annat följande:

Supermiljöbilar ökat 44 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har ökat med 44 procent under de fem första månaderna i år. I absoluta tal innebär det att det har registrerats ca 6 400 nya supermiljöbilar i år. I Stockholms län har supermiljöbilarna ökat med 47 procent. Tre av fyra supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lanmaj17Bild1.jpg


 

Andelen supermiljöbilar fyra procent

- Andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna var i riket som helhet 4,1 procent januari-maj i år jämfört med 2,9 procent samma period förra året. För hela 2017 räknar vi med en andel supermiljöbilar på fem procent. Den högsta andelen supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, i år hade Stockholms län med 6,1 procent följt av Jämtlands län med 4,7 procent och Skåne län med 4,0 procent, säger Bertil Moldén.

lanmaj17Bild2.jpg

 

 

Nya bilar ökar mest i Stockholms län
 

- Nybilsregistreringarna har ökat med knappt tre procent i riket som helhet januari-maj i år. Stockholms län har haft den största uppgången, med ett plus på tio procent, följt av Jämtlands län med plus drygt nio procent. I sju av 21 län ökade nyregistreringarna medan de minskade i 14 län, avslutar Bertil Moldén.

lanmaj17Bild3.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

 

Filer

lan_kommun.maj17.pdf
lan_kommun.maj17.xlsx