Supermiljöbilar ökat 80 procent i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2017 visar bland annat följande:


A) Supermiljöbilar ökat 80 procent hittills i år

B) Andelen supermiljöbilar 4,2 procent första kvartalet

C) Nya bilar plus 21 procent i Jämtlands län


 

A) Supermiljöbilar ökat 80 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har ökat med 80 procent under det första kvartalet i år. Det innebär att det har registrerats drygt 3 700 supermiljöbilar hittills i år. Nästan varannan supermiljöbil registreras i Stockholms län. En förklaring till Stockholms dominans är att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län. Det innebär att bilarna kan registreras i Stockholms län, men användas i övriga delar landet, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lanmarsBild1superantal.jpg


B) Andelen supermiljöbilar 4,2 procent första kvartalet

- Supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, hade i riket som helhet en andel på 4,2 procent av de totala nyregistreringarna januari-mars i år. Motsvarande andel samma period förra året var 2,5 procent. Stockholms län hade den högsta andelen supermiljöbilar (6,2%), följt av Jämtlands län (4,6%) och Uppsala län (4,2%), säger Bertil Moldén.

- Andelen supermiljöbilar ökar stadigt även om det sker från låga nivåer. Under 2012 och 2013 låg supermiljöbilsandelen på mindre än en procent av totalmarknaden. Andelen ökade till 1,5 procent 2014, 2,5 procent 2015 och 3,5 procent 2016. I år räknar vi med att andelen supermiljöbilar ska hamna på fem procent. Sverige tillhör de länder i Europa som har högst andel laddbara bilar, fortsätter Bertil Moldén.

lanmars17Bild2andelsuper.jpg
 

C) Nya bilar plus 21 procent i Jämtlands län
 

- Den mycket positiva utvecklingen på nybilsmarknaden har fortsatt i år, efter fjolåret som var ett rekordår. I riket som helhet ökade registreringarna med sju procent under de första tre månaderna. Den största procentuella uppgången hade Jämtlands län med ett plus på 21 procent följt av Stockholms län med plus 18 procent och Kalmar län plus 13 procent. Åtta län uppvisade minussiffror, där Norrbottens län hade den största nedgången med minus tio procent, avslutar Bertil Moldén.

lanmars17Bild3totnyreg.jpg

 


Detaljerad information finns i bifogade material.

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Filer

lan_kommun.mars17.pdf
lan_kommun.mars17.xlsx