Tidsserier nyregistreringsstatistik

I bifogad excelfil framgår längre tidsserier av nyregistreringsstatistiken. Filen uppdateras regelbundet med färska siffror.

Sidan är publicerad: 2017-06-25 19:44